palm view in blue and white

Hey,

Welcome to my blog!
I am a passionate traveler, in love with cooking, fashion and my sweet, little Nika.
Working on my page made me pay attention to little things in life and live it simple and happy.
I am a dreamer, pursuing happiness.
Be part of my journey! 
За малко...

За малко...

Викаш, скачаш, смееш се...

Косите ти са във въздуха, ръцете ти са във въздуха, душата ти е във въздуха...

Искаш цялата да си там –  лека, извисена.

Не ти се стъпва по земята.
Реалността те плаши.
Търсиш своето бягство.
То е кратко....

То, обаче, има вкус -
на свобода, на любов, на сладост, на покой.
Дори, има мирис и звук.

То, живее свой живот, вътре в теб.
Като го няма, не си цяла.
Като му се отдадеш, живееш два живота, наведнъж.

То е набързо, за малко и не може да продължи вечно.
То, има различни форми.

Всички сме го имали. За малко.

Ами..., то не е ли и нашият живот, на фона на вселенското съществуване, също така... за малко?

sweater: gina tricot underwear: armani socks: happy socks  

sweater: gina tricot
underwear: armani
socks: happy socks
 

Thessaloniki - short food itinerary | Солун - кратък наръчник на местата за хранене

Thessaloniki - short food itinerary | Солун - кратък наръчник на местата за хранене

Autumn Lookbook for Kids | Есенна визия за деца

Autumn Lookbook for Kids | Есенна визия за деца