palm view in blue and white

Hey,

Welcome to my blog!
I am a passionate traveler, in love with cooking, fashion and my sweet, little Nika.
Working on my page made me pay attention to little things in life and live it simple and happy.
I am a dreamer, pursuing happiness.
Be part of my journey! 
Живот като книга... или вместо новогодишна равносметка

Живот като книга... или вместо новогодишна равносметка

Последната година се научих да примем живота си като книга. Книга, която преминава от една глава в друга. Книга, пълна с истории в различни жанрове – приключения, любов, екшън...

Така всичко се приема и преживява по-лесно. Така се учи по-лесно.

Книгите са извор на мъдрости, вдъхновения, тъга и радости. Така е и с живота. Прочиташ няколко страници и продължаваш да вървиш, да живееш, докато дойде времето да „прочетеш“ следващите. Радваш се на всичко хубаво, случващо се на главната героиня и плачеш с нея, когато тя страда. Учиш се да наблюдаваш и виждаш нещата отстрани, защото така уроците се въприемат по-лесно. Вярваш и не спираш да се движиш, защото знаеш, че накрая авторът се е постарал финалът да е смислен.

В тази история, обаче, авторът съм аз. Произведението е в оригинал. Има място за много персонажи, но с времето ще останат малко. Чете се на различни езици и няма време за чернови, но страниците са пропипи с любов, сълзи, смях и кураж...

Рецепта за Лещенска идилия

Рецепта за Лещенска идилия

Не трябва много, а само точно толкова, колкото трябва...

Не трябва много, а само точно толкова, колкото трябва...