palm view in blue and white

Hey,

Welcome to my blog!
I am a passionate traveler, in love with cooking, fashion and my sweet, little Nika.
Working on my page made me pay attention to little things in life and live it simple and happy.
I am a dreamer, pursuing happiness.
Be part of my journey! 
Summer Sweater Time #mango

Summer Sweater Time #mango

Пуловерът за лятото тази година е от...

Да, да, правилно, пуловерът – онзи мек, памучен, свеж, покриващ раменете като прегръдка, когато морският бриз, летният дъжд или малка буря завихря през лятото.
Всяко година си имам по една такава, любима находка, която е в куфара, в колата или в чантата, с мен. Винаги в любимите цветове за лятото – бяло като нежността, синьо като морето и жълто като слънцето. Него обличам върху любимата ефирна, лятна рокля, върху банския с късите дънкови панталонки, или намятам небрежно, когато имам нужда от преградката, която не е наблизо..., а и за онези късни вечери на плажа...

My summer sweater for this year is from ...

Yes, yes, you read it right, the sweater - that soft, cotton, fresh, covering the shoulders as a hug as the sea breeze, the summer rain or a small storm swirls in the summer.
Every year I have one such favorite find that is in my suitcase, in the car or in my bag, with me. Always in the favorite colors for the summer - white as the tenderness, blue as the sea and yellow as the sun. I put him on a fancy, summer dress, over my swimsuit, wearing it with the denim pants, or either I need that hug, which I miss in that moment, that is not nearby... and for those late nights at the beach...

B5043E96-CC79-42FE-93B7-E644567DCA0B.jpeg

Миналата година беше Zara, тази е за Mango.

Last year it was from Zara, this year`s favorite is from Mango.

Нямаме нужда от много, щастието се крие в малките неща, които се събират в ръчния багаж, с който пътуваме през живота или поне в любимия сезон. Нека да е лято, помуково и нежно... в цвят!

We do not need much, happiness lies is in the small things, which are collected in a hand baggage we travel with, during the life or at least for the favorite season. Let it be summer, soft and gentle ... and colorful!

DC7AD254-5BF7-44FC-87D1-67F1C417D1D3.jpeg

Пуловер/Sweater Mango  
Панталон/Trousers Gap - подобен/similar тук
Чанта/Bag Tommy Hilfiger - подобна/similar тук и друга, която харесвам, подходяща за визията, така модерната-мрежеста
Обувки/Shoes неизвестна испанска марка, купувани от Севиля - подобни/similar тук
Шапка/Hat H&M - подобна/similar тук
Обеци/Earings Parfois - подобни/similar тук

CABD19A5-BD96-40F6-93CE-47CC2329D03E.jpeg

снимки: Ника
photo by: Nika

Не ще спрем да търсим и в края на нашето търсене ще се озовем там, от където сме тръгнали и ще познаем мястото като за първи път

Не ще спрем да търсим и в края на нашето търсене ще се озовем там, от където сме тръгнали и ще познаем мястото като за първи път

Даниела Панцерева - артист и пътешественик | Daniela Pantsereva - artist and traveler

Даниела Панцерева - артист и пътешественик | Daniela Pantsereva - artist and traveler