palm view in blue and white

Hey,

Welcome to my blog!
I am a passionate traveler, in love with cooking, fashion and my sweet, little Nika.
Working on my page made me pay attention to little things in life and live it simple and happy.
I am a dreamer, pursuing happiness.
Be part of my journey! 
Faces| Human Design - наука за Човека, едно по-различно интервю със Слава Лазова

Faces| Human Design - наука за Човека, едно по-различно интервю със Слава Лазова

"ние сме пасажери и сме тук да наблюдаваме осъзнато живота, но не и да го управляваме и контролираме, затова сме на задната седалка като пътници. друг шофира и задава курса, в графиката мястото на шофьора е центъра на Аза, Любовта и Посоката, а пасажера е ума..."
Ако вече сте заинтригувани и ви е интересно, прочетете цялото интервю тук.
FB_IMG_1509984934686.jpg

Какво е Human Design – философия, учение, психология, математика? Кога и как възниква?

Хюман Дизайн е наука за диференциациата или различността, почива върху абсолютен логически конструкт лесно проследим от всеки, без изключение. Разкрива кои са качествата, с които се отличавате от всеки друг човек, вашите налични жизнени сили и както и с тези, с които не разполагате, но ума настоява да разчитате на тях, като създава съпротива.  Дава практически приложения как да се довериш на своята уникалност и автентичност,  чрез разбиране, доверие, приемане и себелюбов. Науката за Дизайна на Човека е експериментална наука, която ни дава два инструмента за вземане на решения в живота, това са нашият вътрешен Авторитет и Стратегия. Бих казала, че те са опорната точка, която винаги ни е липсвала, и която би ни издигнала над Земята, разбирайте осъзнаването и реализирането на пълния ви потенциал и отвъд него.

Основоположник на науката за Дизайна на Човека е Ра Уру Ху, роден и израснал в образовано семейство в Канада, музикален композитор и изпълнител, директор на успешен медиен бизнес. Преди 30 години, след разтърсващо преживяне, което му разкрива колко неточно схващаме живота и себе си, структурира сам системата Хюман Дизайн, и по-късно с подкрепата на съмишленици я представя, като започва преподавателска дейност в цял свят.

Кои са основните неща, на които почива? Как е структурирана тази наука?

Хюман Дизайн е сизнтез от два вида науки,  съвременни науки като генетика, биохимия, астрономия и квантова физика, и древните науки за наблюдение астрология, китайския И-дзин, индо-браминската система на чакрите и юдейската Кабала. Структурата на Хюман Дизайн представлява свързване на фундаментите, които описват самият живот, човекът и околната среда като неделимо цяло, просъществувало хилядолетия. Модел на Живота, повтарящ едни и същи процеси и лесно проследими цикли. Но в днешното забързано ежедневие не разполагаме с достатъчно време да се отдадем на задълбочено научно изследване, а имаме потребност от разбиране, което бързо и точно да ни покаже верния път,  кои сме ние и как да живеем като себе си. Искаме да сме пробудени и просветлени като Буда, но ни е почти непосилно да се отделим насаме и да се отдадем на съзерцание не обезпокоявани, за да достигнем до озарение, даващо ни смисъл и сила. Имаме необходимостта да сме просветлени заедно в сърцето на общността, докато градим семейство, приятелства и кариера, докато вървим по пътя си какъвто и да е той.

В последните години в България се появиха доста течения и хора, готови да ни поведат към пътя на себепознанието и успеха. Какво е различното тук?

Смятам, че уникалността на тази система се дължи на лесно приложимите похвати, които бихте могли да изпробвате буквално в мига, в който чуете за тях. Хюман Дизайн не е философия и не е религия, не е нещо на което сляпо да вярваш, а е преживелищен експеримент с осъзнато потапяне в настоящия момент,  за видиш какво ще ти донесе, как се чувстваш на мястото си, работи ли за теб. Възпитани сме да взимаме лични решения, съобразявайки се с външен авторитет - родител, учител, уважаван лидер, гуру и т.н., което е не коректно спрямо вас, защото никой не вижда и изживявава живота ви, така както вие самите, от което би следвало да решаваме от своя гледна точка и тук идва голямата дилема “А кое съм Аз и кое съм Не-Аз ?!“  

Когато сте подкрепен от вътрешният ви авторитет заложен в тялото ви, а той е заложен там, защото само вашето тяло знае пътя, който ви предстои да изминете и само тялото ви е наясно за начина, по който сте устроен да се движите в света, вземате ясни решения, които ви водят по коректната ос, донасяйки мъдрост и прозрения независимо от обстоятелствата. Започвате да съзнавате вашата оригиналност, а с това сте готови да приемете различията и на хората около вас.  Инициира се дълбок процес на себе любов и приемане, но тук не става въпрос за егоизъм.

Кои са понятията и техниките, с които борави?

На кратко концепцията за дизайна на човека е онагледена, чрез графично изображение на вашата енергиийна динамика и механика, които са заложени у вас в момента на вашето раждане. Този ресурс за развитие и просперитет е на ваше разположение през целия ви живот. В девет енергийни центъра с различно биологично съответствие са разположени 64 портала, които представляват човешкия генетичен код и описват 64 основни характеристики на човека като Себеизразяване, Умения, Принципи, Растеж, Решимост, Сексуалност, Амбиция и др. Те са свързани по между си в 36 канала или жизнени сили, образувани от два срещуположни портала в два съседни енергийни центъра. В личната графика на всеки човек тези характеристики и жизнени теми са заложени в различно съотношение, изобразявайки неповторима генетична комбинация. Разчитайки картата добиваме представа за живота на човека, кое е мястото на неговия Истинен Аз, на което може да се довери напълно и кое е мястото на дълбоко обуславяне от околната среда, мястото, в което той е устроен да бъде приемащ изследовател, без да се идентифицира с процеса. Там, където се намират страховете му и потенциал за безкрайна мъдрост. Така нареченият бодиграф съдържа и голям брой други компонента и понятия като личен Авторитет и Стратегия, Четирите човешки типа и тяхното предназначение, Профили - костюмът, чрез който бивате разпознат навсякъде, мястото на съпротива и обуславящи фактори, не-азови стратегии и др. За анализа на личната Ви карта препоръчвам по възможност личен контакт с професионален анализатор от системата Хюман Дизайн, вместо компютърно генериран анализ. Контактът на живо осигурява предимството анализатора да констатира точно мястото на евентуален проблем, слабост, дилема, съпротива.

DSC_1627.JPG

С какво може да ни е полезен Human Design и как да „отсеем“ къде ще попаднем на правилните  хора, които да ни запознаят или помогнат да навлезем в Human Design?

Освен с всичко изброено по-горе, подобрява комуникацията и свързаността с всичко, което ни заобикаля. Веднъж разбрала, че моят вътрешен авторитет е емоцията и, че тя въздейства на всеки около мен, независимо дали я изразявам или не, всичко случило се си дойде на мястото. Сега знам, че оказвам емоционално влияние в средата си, затова зачитам емоционалната си вълна и настроението си, което коригира не стойностните връзки и обогатява значимите такива.

В България съществува оторизирано от официалните представители на Международното Хюман Дизайн училище, училище Хюман Дизайн България, което разполага с преподаватели, анализатори и вдъхновяващи лектори, както и с достъпни програми за обучение под ръководството на Ричард Боумонт, директор на Хюман Дизайн Великобритания и Хюман Дизайн България. Изчерпателна информация, може да намерите на официалния сайт за България -https://www.humandesignbulgaria.com/, както и на фейсбук страницата HUMAN DESIGN BULGARIA. Възможен е и абонамент за бюлетин, който да ви информира за всички предстоящи събития.

Къде стои Личността в тази наука? Може ли да ни върне от общото към частното, защото да си кажем честно, в 90% от времето сме по течението, което волно или неволно, заобикалящата ни среда и обществото, от което сме част, определя?

Личността е основна съставна част от дизайна на човека и всъщност е представата, която имаме за себе си, този, който си мислим, че сме. Личността заема мястото на пасажера в превозното средство наречено тяло и ролята му е на обективен наблюдател, открит за идеи и концепции, но не да контролира и да задава посоката в нашия живот.  За да олицетворяваме смисъла на определението Личност е нужно да осъзнаем истинния си Аз, като свалим от плещите си хомогенизираните модели на обществото, подтикнало ни да оформяме себе си, като се стремим да изпълним шаблони и стереотпи. Когато се запознем с личната ни механика и преоткрием собствената ни индивидуалност, можем да започнем да използваме Личността си по предназначение, а то е да бъдем външен авторитет и вдъхновение за другите по пътя им към откриване на тяхното Себе. Движениетона Личността е двупосочно, намирайки баланс между индивидуализацията и приноса й към колективното и/или пък обратното-подкрепата на колектива в откриването на индивидуалност.

До какви дълбочини достига анализът? Има ли готови „рецепти“, така да се каже, или е процес, който обучава, въздейства, променя?

Личният анализ, както и самата система те свързва с твоята неподражаема индивидуалност и околната среда на микро и макро ниво от момента на твоето раждане, през всички жизнени процеси и цикли, до връзката ти с цялата слънчева система. Би могло да се каже, че рецептата е получаването на вашата лична Стратегия и Авторитет като място у себе си, на което винаги може да се доверите за вземане на коректни решения. Показващи ви пътя, по който сте устроен да вървите без съпротива, изживявайки основните теми, които бележат нашето предназначение - изпитваме ли удовлетворение, успех, умиротворение и почуда от живота, или живеем себе си, чрез не-азовите теми на фрустрацията, гнева, горчивината или разочарованието?! Обучава те да се довериш на себе си с яснотата, че си уникален такъв, какъвто си роден и нямаш нужда от подобрения. Въздейства, като те кара да се отпуснеш спокоен на мястото, на което се намираш, да наблюдаваш търпеливо и с доверие, защото в настоящето се крие ключът към вярната посока. Промяната е завръщане към твоята същност, като сам снемеш всички рамки, предразсъдъци и условности, прозреш илюзията и се пробудиш за твоята лична мисия. Фиксира чистота, лекота и неподозиран баланс на физическо, емоционално и психическо ниво.

От колко време се обучаваш ти самата и как се промени мирогледът, животът ти?

Обучението ми като професионален анализатор в International Human Design School тече вече четвърта година, с ментор Ричард Боумонт-директор на Хюман Дизайн България, наред с личния ми експеримент със системата. Вдигайки поглед от последната страница на първият, попаднал ми материал,  усещането, че около мен е истински светло беше осезаемо и ярко за всичките ми сетива. Яснотата, с която започнах да виждам себе си и не себе си, принципите и законите на живота и техният механизъм, дори логиката в абстрактното и абстрактното в логиката, и как да ги рационализираш беше поразителна, заземяваща,  успокояваща. С течение на времето усетих синхронизация на ума с тялото и желанието ми за хармоничен и подреден  живот, започна да се материализира съзирайки красотата в хаоса наоколо. Започанах да миро-гледам.

Хората трябва да знаят, че извън България, дори големи корпорации развиват бизнеса си и създават структурите си, консултирайки действията си според Human Design. Какво би допълнила в подкрепа на това?

Хюман Дизайн описва механичното устройство не само на нас самите а и на нашето битие. Факт е, че ние живеем подвластни на тази механика, съзнавайки го или не. Отброяваме живота си в години, годишните сезони следват един и същ повтаряем кръг, съобразяваме ежедневието си в седемдневна седмица. Ето защо тази система е приложима към всичко, което ни вълнува - себе познание и лично развитие, комуникации и връзки с обществото, здраве, семейство и детско развитие, кариера и бизнес консултации, психология, социология, космология. И все повече хора стават наясно, че материализма като самоцел не носи удовлетворението, успеха и доволството, които би трябвало да съпътстват един пълноценен живот. Започваме да прозираме, че материалното е неделима част от нашия дух и че духовността не би могла да бъде изразена и споделена без материалното.  Едното не съществува без другото, тъй като са двете части на едно цяло. Любопитен факт е, че Германия, бързо развиваща се техническа нация, е едно от първите места, на които Хюман Дизайн намира широко приложение в големи фирми и учреждения в сектора Човешки ресурси и бизнес проекти, анализатори и преподаватели,  онлайн радио Хюман Дизайн с многобройни слушатели.

FB_IMG_1509984926353.jpg

В заключение, какво пропуснах да те попитам? За любопитните, каква литература или сайтове би препоръчала?  

За всеки любознателен е достъпна в книжарниците книгата на български език “Науката за Диференциацията Хюман Дизайн“ на Линда Бънел - директор на международното Хюман Дизайн учулище. Личният уебсайт на Ра Уру Ху  www.jovianarchive.com, както www.humandesign.info с ексклузивна библиотека от учебна литература и видеа по темата. И в двата сайта бихте могли да генерирате личната си Хюман Дизайн графика и започнете личното ви приключение наречено Моят Живот.

Благодаря!

Places to eat - BAGRI | + tova | Места за хранене - БАГРИ | + това #discoveringsofia

Places to eat - BAGRI | + tova | Места за хранене - БАГРИ | + това #discoveringsofia

Pumpkin Spice Recipes / Есенен аромат - рецепти с тиква

Pumpkin Spice Recipes / Есенен аромат - рецепти с тиква