Back to All Events

Kapana Fest


  • Kapana Пловдив (map)

Капана Фест е тържество на връзката между нещата, изкуствата и хората.

Вярваме, че изкуствата имат общо ядро и различни изразни средства. Вярваме, че всички изразни средства съществуват, за да изразят нашите концепции.

Искаме нашите, човешки концепции, да растат. Да се включват, вместо да се изключват взаимно. Да се откриват в близостта, а не в дистанцията.

Работим, за да доведем изкуството по-близо до публиката и публиката - по-близо до изкуството.

Защото всички сме родени да творим