Back to All Events

betahaus sofia| handmade design market


  • betahaus sofia 56 улица „Крум Попов“ София, Област София, 1421 Bulgaria (map)

betahaus sofia | HANDMADE DESIGN MARKET.

16-17 Декември | 10:00 - 20:00

*вход свободен

Маркет, работилници, хапване, пийване, томбола с награди, музика и приятна атмосфера! 

Планувайте уикенда си от сега. Тук ще се докоснете до изкуство и творци, които влагат цялата си душа в процеса на създаване на вашите подаръци. 

- - -

HANDMADE DESIGN MARKET. се създаде от едно момиче, което вярва в любовта и всичките нейни нюанси;

HANDMADE DESIGN MARKET. се създаде, за да показва на света човешкия талант в сътворяването на красота и хармония във външния свят;

HANDMADE DESIGN MARKET. се създаде и продължава да се създава, за да докосне сърцето и душата на всеки станал част от тази емоция;

- - - 

Имате идеи за създаване на красота и хармония, имате желание да ги покажете и споделите с нас и света?! Моля изпратете вашия разказ към нас, заедно ще успеем да направим вашите мечти и наши.

E-mail: festivalburgas@gmail.com
FB Page: @HANDMADEDESIGNMARKET

- - - 

Организатор и творец:
Надежда Прокопова | @nadezhda.velikova.prokopova


- EN

betahaus sofia | HANDMADE DESIGN MARKET.

December 16-17 | 10:00 - 20:00

* free entry

Market, workshops, eating, drinking, raffle, music and pleasant ambience!

Plan your weekend with us. Here you will be in touch with art and artists who put their whole soul in the process of creating your gifts.

- - -

HANDMADE DESIGN MARKET. was created by a girl who believes in love and all its nuances;

HANDMADE DESIGN MARKET. was created to show the world the human talent in the creation of beauty and harmony in the outside world;

HANDMADE DESIGN MARKET. is created and continues to be created to touch the heart and soul of every part of this emotion;

- - -

You have ideas for creating beauty and harmony and you have the desire to show them and share them with the outside world? Please send ус your story and together we will make your dreams ours.

E-mail: festivalburgas@gmail.com
FB page: @HANDMADEDESIGNMARKET

- - - 

Event manager and аrtist:
Nadezhda Prokopova | @nadezhda.velikova.prokopova